Poskytujeme komplexné služby v oblasti stavebnej činnosti,
upratovacích prác a úpravy zelene.Referencie

Referencie

referencie referencie

LEISTUNG, s.r.o.

Svetlá 8
811 02 Bratislava

+421 918 18 28 18

leistung@leistung.sk
www.leistung.sk
IČO: 44 877 676, DIČ: 2022857881, Č.ú. 2626176680/1100, Tatra banka, a.s. Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 59505/B